Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2x-3}{x\left(x-3\right)}-\frac{3x+1}{x-3}
Rozložte x^{2}-3x na součin.
\frac{2x-3}{x\left(x-3\right)}-\frac{\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro x\left(x-3\right) a x-3 je x\left(x-3\right). Vynásobte číslo \frac{3x+1}{x-3} číslem \frac{x}{x}.
\frac{2x-3-\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{2x-3}{x\left(x-3\right)} a \frac{\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{2x-3-3x^{2}-x}{x\left(x-3\right)}
Proveďte násobení ve výrazu 2x-3-\left(3x+1\right)x.
\frac{x-3-3x^{2}}{x\left(x-3\right)}
Slučte stejné členy ve výrazu 2x-3-3x^{2}-x.
\frac{x-3-3x^{2}}{x^{2}-3x}
Roznásobte x\left(x-3\right).
\frac{2x-3}{x\left(x-3\right)}-\frac{3x+1}{x-3}
Rozložte x^{2}-3x na součin.
\frac{2x-3}{x\left(x-3\right)}-\frac{\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro x\left(x-3\right) a x-3 je x\left(x-3\right). Vynásobte číslo \frac{3x+1}{x-3} číslem \frac{x}{x}.
\frac{2x-3-\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{2x-3}{x\left(x-3\right)} a \frac{\left(3x+1\right)x}{x\left(x-3\right)} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{2x-3-3x^{2}-x}{x\left(x-3\right)}
Proveďte násobení ve výrazu 2x-3-\left(3x+1\right)x.
\frac{x-3-3x^{2}}{x\left(x-3\right)}
Slučte stejné členy ve výrazu 2x-3-3x^{2}-x.
\frac{x-3-3x^{2}}{x^{2}-3x}
Roznásobte x\left(x-3\right).