Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{2 x}{5 x + b x} + \fraction{3 y}{5 y + b y} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k b
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2x}{x\left(b+5\right)}+\frac{3y}{5y+by}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{2x}{5x+bx}.
\frac{2}{b+5}+\frac{3y}{5y+by}
Vykraťte x v čitateli a jmenovateli.
\frac{2}{b+5}+\frac{3y}{y\left(b+5\right)}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{3y}{5y+by}.
\frac{2}{b+5}+\frac{3}{b+5}
Vykraťte y v čitateli a jmenovateli.
\frac{5}{b+5}
Vzhledem k tomu, že \frac{2}{b+5} a \frac{3}{b+5} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů. Sečtením 2 a 3 získáte 5.