Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2\times 2}{5\left(2\times 2+1\right)}
Vydělte číslo \frac{2}{5} zlomkem \frac{2\times 2+1}{2} tak, že číslo \frac{2}{5} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{2\times 2+1}{2}.
\frac{4}{5\left(2\times 2+1\right)}
Vynásobením 2 a 2 získáte 4.
\frac{4}{5\left(4+1\right)}
Vynásobením 2 a 2 získáte 4.
\frac{4}{5\times 5}
Sečtením 4 a 1 získáte 5.
\frac{4}{25}
Vynásobením 5 a 5 získáte 25.