Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{2}+\frac{6}{8}
Vykraťte zlomek \frac{2}{4} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{1}{2}+\frac{3}{4}
Vykraťte zlomek \frac{6}{8} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{2}{4}+\frac{3}{4}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 4 je 4. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{3}{4} na zlomky se jmenovatelem 4.
\frac{2+3}{4}
Vzhledem k tomu, že \frac{2}{4} a \frac{3}{4} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{5}{4}
Sečtením 2 a 3 získáte 5.