Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{2}{3} - 5 x = b x + \fraction{1}{3} $
Vyřešte pro: b
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

bx+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}-5x
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
bx=\frac{2}{3}-5x-\frac{1}{3}
Odečtěte \frac{1}{3} od obou stran.
bx=\frac{1}{3}-5x
Odečtěte \frac{1}{3} od \frac{2}{3} a dostanete \frac{1}{3}.
xb=\frac{1}{3}-5x
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{xb}{x}=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
Vydělte obě strany hodnotou x.
b=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
Dělení číslem x ruší násobení číslem x.
b=-5+\frac{1}{3x}
Vydělte číslo \frac{1}{3}-5x číslem x.
\frac{2}{3}-5x-bx=\frac{1}{3}
Odečtěte bx od obou stran.
-5x-bx=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}
Odečtěte \frac{2}{3} od obou stran.
-5x-bx=-\frac{1}{3}
Odečtěte \frac{2}{3} od \frac{1}{3} a dostanete -\frac{1}{3}.
\left(-5-b\right)x=-\frac{1}{3}
Slučte všechny členy obsahující x.
\left(-b-5\right)x=-\frac{1}{3}
Rovnice je ve standardním tvaru.
\frac{\left(-b-5\right)x}{-b-5}=\frac{-\frac{1}{3}}{-b-5}
Vydělte obě strany hodnotou -5-b.
x=\frac{-\frac{1}{3}}{-b-5}
Dělení číslem -5-b ruší násobení číslem -5-b.
x=\frac{1}{3\left(b+5\right)}
Vydělte číslo -\frac{1}{3} číslem -5-b.