Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\exponential{2}{-6} \exponential{m}{13} \exponential{n}{7}}{\exponential{5}{-2} \exponential{m}{7} \exponential{n}{13}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k m
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{2^{-6}m^{13}n^{7}}{5^{-2}m^{7}n^{13}}
Pomocí pravidel pro mocnitele zjednodušte výraz.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{13-7}n^{7-13}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{7-13}
Odečtěte číslo 7 od čísla 13.
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{-6}
Odečtěte číslo 13 od čísla 7.
\frac{25}{64}m^{6}\times \left(\frac{1}{n^{6}}\right)
Vydělte číslo \frac{1}{64} zlomkem \frac{1}{25} tak, že číslo \frac{1}{64} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{1}{25}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{n^{7}}{64\times \left(\frac{n^{13}}{25}\right)}m^{13-7})
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{25}{64n^{6}}m^{6})
Proveďte výpočet.
6\times \left(\frac{25}{64n^{6}}\right)m^{6-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
\frac{75}{32n^{6}}m^{5}
Proveďte výpočet.