Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

14x-49-\left(2-8x\right)=22x-51
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 14.
14x-49-2-\left(-8x\right)=22x-51
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k 2-8x, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
14x-49-2+8x=22x-51
Opakem -8x je 8x.
14x-51+8x=22x-51
Odečtěte 2 od -49 a dostanete -51.
22x-51=22x-51
Sloučením 14x a 8x získáte 22x.
22x-51-22x=-51
Odečtěte 22x od obou stran.
-51=-51
Sloučením 22x a -22x získáte 0.
\text{true}
Porovnejte -51 s -51.
x\in \mathrm{C}
Toto platí pro libovolnou hodnotu proměnné x.
14x-49-\left(2-8x\right)=22x-51
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 14.
14x-49-2-\left(-8x\right)=22x-51
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k 2-8x, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
14x-49-2+8x=22x-51
Opakem -8x je 8x.
14x-51+8x=22x-51
Odečtěte 2 od -49 a dostanete -51.
22x-51=22x-51
Sloučením 14x a 8x získáte 22x.
22x-51-22x=-51
Odečtěte 22x od obou stran.
-51=-51
Sloučením 22x a -22x získáte 0.
\text{true}
Porovnejte -51 s -51.
x\in \mathrm{R}
Toto platí pro libovolnou hodnotu proměnné x.