Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2\times 4
Vykraťte 2\times 3 v čitateli a jmenovateli.
8
Vynásobením 2 a 4 získáte 8.