Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7\left(11x+5\right)=7\left(6x-7\right)+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
Proměnná x se nemůže rovnat hodnotě \frac{7}{6}, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice číslem 7\left(6x-7\right), nejmenším společným násobkem čísel 6x-7,7.
77x+35=7\left(6x-7\right)+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7 číslem 11x+5.
77x+35=42x-49+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7 číslem 6x-7.
77x+35=42x-49-2\left(6x-7\right)
Vynásobením 7 a -\frac{2}{7} získáte -2.
77x+35=42x-49-12x+14
S využitím distributivnosti vynásobte číslo -2 číslem 6x-7.
77x+35=30x-49+14
Sloučením 42x a -12x získáte 30x.
77x+35=30x-35
Sečtením -49 a 14 získáte -35.
77x+35-30x=-35
Odečtěte 30x od obou stran.
47x+35=-35
Sloučením 77x a -30x získáte 47x.
47x=-35-35
Odečtěte 35 od obou stran.
47x=-70
Odečtěte 35 od -35 a dostanete -70.
x=\frac{-70}{47}
Vydělte obě strany hodnotou 47.
x=-\frac{70}{47}
Zlomek \frac{-70}{47} může být přepsán jako -\frac{70}{47} extrahováním záporného znaménka.