Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1\times \frac{1}{4}+4\times 5}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Vykraťte zlomek \frac{2}{8} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{\frac{1}{4}+4\times 5}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Vynásobením 1 a \frac{1}{4} získáte \frac{1}{4}.
\frac{\frac{1}{4}+20}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Vynásobením 4 a 5 získáte 20.
\frac{\frac{1}{4}+\frac{80}{4}}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Umožňuje převést 20 na zlomek \frac{80}{4}.
\frac{\frac{1+80}{4}}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Vzhledem k tomu, že \frac{1}{4} a \frac{80}{4} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{81}{4}}{\frac{1}{4}\left(6-1\right)}
Sečtením 1 a 80 získáte 81.
\frac{\frac{81}{4}}{\frac{1}{4}\times 5}
Odečtěte 1 od 6 a dostanete 5.
\frac{\frac{81}{4}}{\frac{5}{4}}
Vynásobením \frac{1}{4} a 5 získáte \frac{5}{4}.
\frac{81}{4}\times \frac{4}{5}
Vydělte číslo \frac{81}{4} zlomkem \frac{5}{4} tak, že číslo \frac{81}{4} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{5}{4}.
\frac{81\times 4}{4\times 5}
Vynásobte zlomek \frac{81}{4} zlomkem \frac{4}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{81}{5}
Vykraťte 4 v čitateli a jmenovateli.