Přejít k hlavnímu obsahu
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\left(-\frac{52zy^{2}}{13y^{2}}\right)x^{3-1})
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\left(-4z\right)x^{2})
Proveďte výpočet.
2\left(-4z\right)x^{2-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
\left(-8z\right)x^{1}
Proveďte výpočet.
\left(-8z\right)x
Pro všechny členy t, t^{1}=t.
-4zx^{2}
Vykraťte 13xy^{2} v čitateli a jmenovateli.