Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{\exponential{(3 \exponential{x}{2} y)}{-1} \exponential{x}{2} z}{3 \exponential{y}{-1}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k z
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3^{-1}\left(x^{2}\right)^{-1}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
Roznásobte \left(3x^{2}y\right)^{-1}.
\frac{3^{-1}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 2 a -1 získáte -2.
\frac{\frac{1}{3}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
Výpočtem 3 na -1 získáte \frac{1}{3}.
\frac{\frac{1}{3}y^{-1}z}{3y^{-1}}
Vynásobením x^{-2} a x^{2} získáte 1.
\frac{\frac{1}{3}z}{3}
Vykraťte \frac{1}{y} v čitateli a jmenovateli.
\frac{1}{9}z
Vydělte číslo \frac{1}{3}z číslem 3 a dostanete \frac{1}{9}z.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{3^{-1}\left(x^{2}\right)^{-1}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
Roznásobte \left(3x^{2}y\right)^{-1}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{3^{-1}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 2 a -1 získáte -2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
Výpočtem 3 na -1 získáte \frac{1}{3}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}y^{-1}z}{3y^{-1}})
Vynásobením x^{-2} a x^{2} získáte 1.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}z}{3})
Vykraťte \frac{1}{y} v čitateli a jmenovateli.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{1}{9}z)
Vydělte číslo \frac{1}{3}z číslem 3 a dostanete \frac{1}{9}z.
\frac{1}{9}z^{1-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
\frac{1}{9}z^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
\frac{1}{9}\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
\frac{1}{9}
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.