Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}}}{\frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}}\times \frac{n}{3}
Pokud chcete výraz \frac{n+2}{n-2} umocnit, umocněte čitatel i jmenovatel. Pak teprve proveďte operaci dělení.
\frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}\times \frac{n}{3}
Vydělte číslo \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} zlomkem \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12} tak, že číslo \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}.
\frac{3\left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{3}}{n\left(n+2\right)^{2}\left(n-2\right)^{3}}\times \frac{n}{3}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}.
\frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)}\times \frac{n}{3}
Vykraťte \left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{2} v čitateli a jmenovateli.
\frac{3\left(n+2\right)n}{n\left(n-2\right)\times 3}
Vynásobte zlomek \frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)} zlomkem \frac{n}{3} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{n+2}{n-2}
Vykraťte 3n v čitateli a jmenovateli.
\frac{\frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}}}{\frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}}\times \frac{n}{3}
Pokud chcete výraz \frac{n+2}{n-2} umocnit, umocněte čitatel i jmenovatel. Pak teprve proveďte operaci dělení.
\frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}\times \frac{n}{3}
Vydělte číslo \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} zlomkem \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12} tak, že číslo \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}.
\frac{3\left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{3}}{n\left(n+2\right)^{2}\left(n-2\right)^{3}}\times \frac{n}{3}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené v: \frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}.
\frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)}\times \frac{n}{3}
Vykraťte \left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{2} v čitateli a jmenovateli.
\frac{3\left(n+2\right)n}{n\left(n-2\right)\times 3}
Vynásobte zlomek \frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)} zlomkem \frac{n}{3} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{n+2}{n-2}
Vykraťte 3n v čitateli a jmenovateli.