Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\frac{3}{x-1}-\frac{4\left(x-1\right)}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 4 číslem \frac{x-1}{x-1}.
\frac{\frac{3-4\left(x-1\right)}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Vzhledem k tomu, že \frac{3}{x-1} a \frac{4\left(x-1\right)}{x-1} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{3-4x+4}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Proveďte násobení ve výrazu 3-4\left(x-1\right).
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Slučte stejné členy ve výrazu 3-4x+4.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2\left(x-1\right)}{x-1}-\frac{2}{x-1}}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 2 číslem \frac{x-1}{x-1}.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2\left(x-1\right)-2}{x-1}}
Vzhledem k tomu, že \frac{2\left(x-1\right)}{x-1} a \frac{2}{x-1} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2x-2-2}{x-1}}
Proveďte násobení ve výrazu 2\left(x-1\right)-2.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2x-4}{x-1}}
Slučte stejné členy ve výrazu 2x-2-2.
\frac{\left(7-4x\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(2x-4\right)}
Vydělte číslo \frac{7-4x}{x-1} zlomkem \frac{2x-4}{x-1} tak, že číslo \frac{7-4x}{x-1} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{2x-4}{x-1}.
\frac{-4x+7}{2x-4}
Vykraťte x-1 v čitateli a jmenovateli.
\frac{\frac{3}{x-1}-\frac{4\left(x-1\right)}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 4 číslem \frac{x-1}{x-1}.
\frac{\frac{3-4\left(x-1\right)}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Vzhledem k tomu, že \frac{3}{x-1} a \frac{4\left(x-1\right)}{x-1} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{3-4x+4}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Proveďte násobení ve výrazu 3-4\left(x-1\right).
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{2-\frac{2}{x-1}}
Slučte stejné členy ve výrazu 3-4x+4.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2\left(x-1\right)}{x-1}-\frac{2}{x-1}}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 2 číslem \frac{x-1}{x-1}.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2\left(x-1\right)-2}{x-1}}
Vzhledem k tomu, že \frac{2\left(x-1\right)}{x-1} a \frac{2}{x-1} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2x-2-2}{x-1}}
Proveďte násobení ve výrazu 2\left(x-1\right)-2.
\frac{\frac{7-4x}{x-1}}{\frac{2x-4}{x-1}}
Slučte stejné členy ve výrazu 2x-2-2.
\frac{\left(7-4x\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(2x-4\right)}
Vydělte číslo \frac{7-4x}{x-1} zlomkem \frac{2x-4}{x-1} tak, že číslo \frac{7-4x}{x-1} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{2x-4}{x-1}.
\frac{-4x+7}{2x-4}
Vykraťte x-1 v čitateli a jmenovateli.