Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{8}{35} + ((\fraction{3}{2} - \fraction{33}{35}) + (\fraction{3}{14} - \fraction{2}{35}) - (2 - \fraction{12}{7} + \fraction{5}{14}))) * ({3\fraction{1}{3}}) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(\frac{8}{35}+\frac{105}{70}-\frac{66}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 35 je 70. Převeďte \frac{3}{2} a \frac{33}{35} na zlomky se jmenovatelem 70.
\left(\frac{8}{35}+\frac{105-66}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{105}{70} a \frac{66}{70} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{39}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Odečtěte 66 od 105 a dostanete 39.
\left(\frac{8}{35}+\frac{39}{70}+\frac{15}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 70 a 14 je 70. Převeďte \frac{39}{70} a \frac{3}{14} na zlomky se jmenovatelem 70.
\left(\frac{8}{35}+\frac{39+15}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{39}{70} a \frac{15}{70} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{54}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Sečtením 39 a 15 získáte 54.
\left(\frac{8}{35}+\frac{27}{35}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{54}{70} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\left(\frac{8}{35}+\frac{27-2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{27}{35} a \frac{2}{35} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{25}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Odečtěte 2 od 27 a dostanete 25.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{25}{35} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{14}{7}-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Umožňuje převést 2 na zlomek \frac{14}{7}.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{14-12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{14}{7} a \frac{12}{7} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{2}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Odečtěte 12 od 14 a dostanete 2.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{4}{14}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 7 a 14 je 14. Převeďte \frac{2}{7} a \frac{5}{14} na zlomky se jmenovatelem 14.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\frac{4+5}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{4}{14} a \frac{5}{14} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\frac{9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Sečtením 4 a 5 získáte 9.
\left(\frac{8}{35}+\frac{10}{14}-\frac{9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 7 a 14 je 14. Převeďte \frac{5}{7} a \frac{9}{14} na zlomky se jmenovatelem 14.
\left(\frac{8}{35}+\frac{10-9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{10}{14} a \frac{9}{14} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{8}{35}+\frac{1}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Odečtěte 9 od 10 a dostanete 1.
\left(\frac{16}{70}+\frac{5}{70}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 35 a 14 je 70. Převeďte \frac{8}{35} a \frac{1}{14} na zlomky se jmenovatelem 70.
\frac{16+5}{70}\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{16}{70} a \frac{5}{70} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{21}{70}\times \frac{3\times 3+1}{3}
Sečtením 16 a 5 získáte 21.
\frac{3}{10}\times \frac{3\times 3+1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{21}{70} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 7.
\frac{3}{10}\times \frac{9+1}{3}
Vynásobením 3 a 3 získáte 9.
\frac{3}{10}\times \frac{10}{3}
Sečtením 9 a 1 získáte 10.
1
Vykraťte \frac{3}{10} a její převrácenou hodnotu \frac{10}{3}.