Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\frac{11}{16}}{\frac{5}{6}+\frac{4}{6}}-\frac{1}{3}
Nejmenší společný násobek čísel 6 a 3 je 6. Převeďte \frac{5}{6} a \frac{2}{3} na zlomky se jmenovatelem 6.
\frac{\frac{11}{16}}{\frac{5+4}{6}}-\frac{1}{3}
Vzhledem k tomu, že \frac{5}{6} a \frac{4}{6} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{\frac{11}{16}}{\frac{9}{6}}-\frac{1}{3}
Sečtením 5 a 4 získáte 9.
\frac{\frac{11}{16}}{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{9}{6} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 3.
\frac{11}{16}\times \frac{2}{3}-\frac{1}{3}
Vydělte číslo \frac{11}{16} zlomkem \frac{3}{2} tak, že číslo \frac{11}{16} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{3}{2}.
\frac{11\times 2}{16\times 3}-\frac{1}{3}
Vynásobte zlomek \frac{11}{16} zlomkem \frac{2}{3} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{22}{48}-\frac{1}{3}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{11\times 2}{16\times 3}.
\frac{11}{24}-\frac{1}{3}
Vykraťte zlomek \frac{22}{48} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{11}{24}-\frac{8}{24}
Nejmenší společný násobek čísel 24 a 3 je 24. Převeďte \frac{11}{24} a \frac{1}{3} na zlomky se jmenovatelem 24.
\frac{11-8}{24}
Vzhledem k tomu, že \frac{11}{24} a \frac{8}{24} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{3}{24}
Odečtěte 8 od 11 a dostanete 3.
\frac{1}{8}
Vykraťte zlomek \frac{3}{24} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 3.