Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{6}}{\left(\frac{5}{2}\right)^{2}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 3 a 2 získáte 6.
\frac{\frac{64}{15625}}{\left(\frac{5}{2}\right)^{2}}
Výpočtem \frac{2}{5} na 6 získáte \frac{64}{15625}.
\frac{\frac{64}{15625}}{\frac{25}{4}}
Výpočtem \frac{5}{2} na 2 získáte \frac{25}{4}.
\frac{64}{15625}\times \frac{4}{25}
Vydělte číslo \frac{64}{15625} zlomkem \frac{25}{4} tak, že číslo \frac{64}{15625} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{25}{4}.
\frac{256}{390625}
Vynásobením \frac{64}{15625} a \frac{4}{25} získáte \frac{256}{390625}.