Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(\fraction{\exponential{(\exponential{f}{3} \exponential{g}{-8} h)}{7}}{\exponential{(\exponential{g}{5} \exponential{h}{-3} f)}{-8}})}{5} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(\frac{\left(f^{3}\right)^{7}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Roznásobte \left(f^{3}g^{-8}h\right)^{7}.
\left(\frac{f^{21}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 3 a 7 získáte 21.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením -8 a 7 získáte -56.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}\right)^{-8}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
Roznásobte \left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 5 a -8 získáte -40.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}h^{24}f^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením -3 a -8 získáte 24.
\left(\frac{g^{-56}f^{21}}{g^{-40}f^{-8}h^{17}}\right)^{5}
Vykraťte h^{7} v čitateli a jmenovateli.
\left(\frac{g^{-56}f^{29}}{g^{-40}h^{17}}\right)^{5}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\left(\frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}}\right)^{5}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele čitatele od mocnitele jmenovatele.
\frac{\left(f^{29}\right)^{5}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete výraz \frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}} umocnit, umocněte čitatel i jmenovatel. Pak teprve proveďte operaci dělení.
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 29 a 5 získáte 145.
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}\right)^{5}\left(h^{17}\right)^{5}}
Roznásobte \left(g^{16}h^{17}\right)^{5}.
\frac{f^{145}}{g^{80}\left(h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 16 a 5 získáte 80.
\frac{f^{145}}{g^{80}h^{85}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 17 a 5 získáte 85.
\left(\frac{\left(f^{3}\right)^{7}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Roznásobte \left(f^{3}g^{-8}h\right)^{7}.
\left(\frac{f^{21}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 3 a 7 získáte 21.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením -8 a 7 získáte -56.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}\right)^{-8}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
Roznásobte \left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 5 a -8 získáte -40.
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}h^{24}f^{-8}}\right)^{5}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením -3 a -8 získáte 24.
\left(\frac{g^{-56}f^{21}}{g^{-40}f^{-8}h^{17}}\right)^{5}
Vykraťte h^{7} v čitateli a jmenovateli.
\left(\frac{g^{-56}f^{29}}{g^{-40}h^{17}}\right)^{5}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele jmenovatele od mocnitele čitatele.
\left(\frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}}\right)^{5}
Pokud chcete vydělit mocnitele stejného mocněnce, odečtěte mocnitele čitatele od mocnitele jmenovatele.
\frac{\left(f^{29}\right)^{5}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete výraz \frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}} umocnit, umocněte čitatel i jmenovatel. Pak teprve proveďte operaci dělení.
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 29 a 5 získáte 145.
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}\right)^{5}\left(h^{17}\right)^{5}}
Roznásobte \left(g^{16}h^{17}\right)^{5}.
\frac{f^{145}}{g^{80}\left(h^{17}\right)^{5}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 16 a 5 získáte 80.
\frac{f^{145}}{g^{80}h^{85}}
Pokud chcete mocninu dále umocnit, vynásobte mocnitele. Vynásobením 17 a 5 získáte 85.