Skip to main content
m, o, d, e, left parenthesis, 1, comma, 1, comma, 2, comma, 2, comma, 3, comma, 3, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image

Delen

mode(1,1,2,2,3,3)
De modus van een reeks is de waarde die het meest voorkomt. De modus kan meer dan één waarde hebben als twee of meer waarden even vaak voorkomen en vaker voorkomen dan de andere waarden in de reeks.
1,1,2,2,3,3
Meestal is het rangschikken van de waarden de eerste stap voor het bepalen van de modus van een reeks. Deze waarden zijn echter al gerangschikt.
mode(1,1,2,2,3,3)=1,2,3
In dit geval heeft de modus meer dan één waarde omdat 1,2,3 allemaal 2 keer voorkomen, wat vaker is dan elke andere waarde.