Overslaan en naar de inhoud gaan
Evalueren
Tick mark Image
Determinant berekenen
Tick mark Image

Delen

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}0&3\\1&5\end{matrix}\right)
Matrixvermenigvuldiging is gedefinieerd wanneer het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk is aan het aantal rijen van de tweede matrix.
\left(\begin{matrix}3&\\&\end{matrix}\right)
Vermenigvuldig elk element van de eerste rij van de eerste matrix met het bijbehorende element van de eerste kolom van de tweede matrix. Tel deze producten vervolgens op om het element in de eerste rij en eerste kolom van de productmatrix te krijgen.
\left(\begin{matrix}3&2\times 3+3\times 5\\4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
De overige elementen van de productmatrix kunnen op dezelfde manier worden gevonden.
\left(\begin{matrix}3&6+15\\4&15+20\end{matrix}\right)
Vereenvoudig elk element door de afzonderlijke termen te vermenigvuldigen.
\left(\begin{matrix}3&21\\4&35\end{matrix}\right)
Bereken de som van alle elementen van de matrix.