Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
Tick mark Image
Υπολογισμός
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

14b^{2}a^{3}c^{4}
Εντοπίστε όλους τους παράγοντες και τη μέγιστη δύναμη τους σε όλες τις παραστάσεις. Πολλαπλασιάστε τις μέγιστες δυνάμεις αυτών των παραγόντων για να βρείτε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.