Ανάπτυξη
Tick mark Image
Υπολογισμός
Tick mark Image
Γράφημα

Κοινοποίηση

6x+12
Χρησιμοποιήστε την επιμεριστική ιδιότητα για να πολλαπλασιάσετε το 6 με το x+2.
6x+12
Χρησιμοποιήστε την επιμεριστική ιδιότητα για να πολλαπλασιάσετε το 6 με το x+2.