Υπολογισμός
Tick mark Image
Ανάπτυξη
Tick mark Image
Γράφημα

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
Χρησιμοποιήστε την επιμεριστική ιδιότητα για να πολλαπλασιάσετε το 3 με το x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
Εφαρμόστε την επιμεριστική ιδιότητα πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο του 3x-9 με κάθε όρο του 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Συνδυάστε το -12x και το -36x για να λάβετε -48x.
\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
Χρησιμοποιήστε την επιμεριστική ιδιότητα για να πολλαπλασιάσετε το 3 με το x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
Εφαρμόστε την επιμεριστική ιδιότητα πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο του 3x-9 με κάθε όρο του 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Συνδυάστε το -12x και το -36x για να λάβετε -48x.