Υπολογισμός
Tick mark Image
Ανάπτυξη
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

20c^{2}-35c+12c-21
Εφαρμόστε την επιμεριστική ιδιότητα πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο του 5c+3 με κάθε όρο του 4c-7.
20c^{2}-23c-21
Συνδυάστε το -35c και το 12c για να λάβετε -23c.
20c^{2}-35c+12c-21
Εφαρμόστε την επιμεριστική ιδιότητα πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο του 5c+3 με κάθε όρο του 4c-7.
20c^{2}-23c-21
Συνδυάστε το -35c και το 12c για να λάβετε -23c.