Υπολογισμός
Tick mark Image
Πραγματικό τμήμα
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

3-4i+\left(3+4i\right)
Το αντίθετο ενός αριθμού -3-4i είναι 3+4i.
3+3+\left(-4+4\right)i
Συνδυάστε τα πραγματικά και φανταστικά μέρη στους αριθμούς 3-4i και 3+4i.
6
Προσθέστε το 3 και το 3. Προσθέστε το -4 και το 4.
Re(3-4i+\left(3+4i\right))
Το αντίθετο ενός αριθμού -3-4i είναι 3+4i.
Re(3+3+\left(-4+4\right)i)
Συνδυάστε τα πραγματικά και φανταστικά μέρη στους αριθμούς 3-4i και 3+4i.
Re(6)
Προσθέστε το 3 και το 3. Προσθέστε το -4 και το 4.
6
Το πραγματικό μέρος του 6 είναι 6.