Υπολογισμός
Tick mark Image
Παράγοντας
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

4
Υπολογίστε το 8στη δύναμη του \frac{2}{3} και λάβετε 4.