Skip to main content
$\estwo{y = \exponential{x}{3} - 12 x + 8}{x = 3} $
Λύση ως προς y, x
Tick mark Image
Γράφημα

Κοινοποίηση

y=3^{3}-12\times 3+8
Μελετήστε την πρώτη εξίσωση. Εισαγάγετε τις γνωστές τιμές των μεταβλητών στην εξίσωση.
y=27-12\times 3+8
Υπολογίστε το 3στη δύναμη του 3 και λάβετε 27.
y=27-36+8
Πολλαπλασιάστε -12 και 3 για να λάβετε -36.
y=-9+8
Αφαιρέστε 36 από 27 για να λάβετε -9.
y=-1
Προσθέστε -9 και 8 για να λάβετε -1.
y=-1 x=3
Το σύστημα έχει πλέον λυθεί.