Skip to main content
$\estwo{\fraction{x}{3} - \fraction{y}{2} = 8}{\fraction{x}{5} + \fraction{y}{3} = 1} $
Λύση ως προς x, y
Tick mark Image
Γράφημα

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

2x-3y=48
Μελετήστε την πρώτη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 6, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 3,2.
3x+5y=15
Μελετήστε τη δεύτερη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 15, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 5,3.
2x-3y=48,3x+5y=15
Για λύσετε ένα ζεύγος εξισώσεων χρησιμοποιώντας αντικατάσταση, πρώτα λύστε μία από τις εξισώσεις ως προς μία από τις μεταβλητές. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το αποτέλεσμα για αυτή τη μεταβλητή στην άλλη εξίσωση.
2x-3y=48
Επιλέξτε μία από τις εξισώσεις και λύστε την ως προς x, απομονώνοντας το x στην αριστερή πλευρά του ίσον.
2x=3y+48
Προσθέστε 3y και στις δύο πλευρές της εξίσωσης.
x=\frac{1}{2}\left(3y+48\right)
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με 2.
x=\frac{3}{2}y+24
Πολλαπλασιάστε το \frac{1}{2} επί 48+3y.
3\left(\frac{3}{2}y+24\right)+5y=15
Αντικαταστήστε το x με \frac{3y}{2}+24 στην άλλη εξίσωση, 3x+5y=15.
\frac{9}{2}y+72+5y=15
Πολλαπλασιάστε το 3 επί \frac{3y}{2}+24.
\frac{19}{2}y+72=15
Προσθέστε το \frac{9y}{2} και το 5y.
\frac{19}{2}y=-57
Αφαιρέστε 72 και από τις δύο πλευρές της εξίσωσης.
y=-6
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με \frac{19}{2}, το οποίο είναι το ίδιο σαν να πολλαπλασιάζατε και τις δύο πλευρές με το αντίστροφο κλάσμα.
x=\frac{3}{2}\left(-6\right)+24
Αντικαταστήστε το y με -6 στην x=\frac{3}{2}y+24. Επειδή η εξίσωση που προκύπτει περιέχει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να τη λύσετε ως προς x απευθείας.
x=-9+24
Πολλαπλασιάστε το \frac{3}{2} επί -6.
x=15
Προσθέστε το 24 και το -9.
x=15,y=-6
Το σύστημα έχει πλέον λυθεί.
2x-3y=48
Μελετήστε την πρώτη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 6, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 3,2.
3x+5y=15
Μελετήστε τη δεύτερη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 15, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 5,3.
2x-3y=48,3x+5y=15
Θέστε τις εξισώσεις σε τυπική μορφή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε πίνακες για να λύσετε το σύστημα εξισώσεων.
\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Γράψτε τις εξισώσεις σε μορφή πίνακα.
inverse(\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε αριστερά την εξίσωση με τον αντίστροφο πίνακα του \left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Το γινόμενο ενός πίνακα και το αντίστροφό του είναι ο μοναδιαίος πίνακας.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&-3\\3&5\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε τους πίνακες στην αριστερή πλευρά του συμβόλου ισότητας.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{5}{2\times 5-\left(-3\times 3\right)}&-\frac{-3}{2\times 5-\left(-3\times 3\right)}\\-\frac{3}{2\times 5-\left(-3\times 3\right)}&\frac{2}{2\times 5-\left(-3\times 3\right)}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Για τον πίνακα 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right), ο αντίστροφος πίνακας είναι \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right), επομένως η εξίσωση πινάκων μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως πρόβλημα πολλαπλασιασμού πινάκων.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{5}{19}&\frac{3}{19}\\-\frac{3}{19}&\frac{2}{19}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}48\\15\end{matrix}\right)
Κάντε την αριθμητική πράξη.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{5}{19}\times 48+\frac{3}{19}\times 15\\-\frac{3}{19}\times 48+\frac{2}{19}\times 15\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε τους πίνακες.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}15\\-6\end{matrix}\right)
Κάντε την αριθμητική πράξη.
x=15,y=-6
Εξαγάγετε τα στοιχεία πίνακα x και y.
2x-3y=48
Μελετήστε την πρώτη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 6, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 3,2.
3x+5y=15
Μελετήστε τη δεύτερη εξίσωση. Πολλαπλασιάστε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το 15, δηλαδή τον ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 5,3.
2x-3y=48,3x+5y=15
Για να λύσετε μέσω απαλοιφής, οι συντελεστές μίας από τις μεταβλητές πρέπει να είναι ίδιοι και στις δύο εξισώσεις, έτσι ώστε η μεταβλητή να διαγραφεί όταν η μία εξίσωση αφαιρεθεί από την άλλη.
3\times 2x+3\left(-3\right)y=3\times 48,2\times 3x+2\times 5y=2\times 15
Για να κάνετε τα 2x και 3x ίσα, πολλαπλασιάστε όλους τους όρους σε κάθε πλευρά της πρώτης εξίσωσης με 3 και όλους τους όρους, σε κάθε πλευρά της δεύτερης με 2.
6x-9y=144,6x+10y=30
Απλοποιήστε.
6x-6x-9y-10y=144-30
Αφαιρέστε 6x+10y=30 από 6x-9y=144 αφαιρώντας τους όμοιους όρους σε κάθε πλευρά του ίσον.
-9y-10y=144-30
Προσθέστε το 6x και το -6x. Απαλοιφή των όρων 6x και -6x, αφήνοντας μια εξίσωση με μία μόνο μεταβλητή που μπορεί να επιλυθεί.
-19y=144-30
Προσθέστε το -9y και το -10y.
-19y=114
Προσθέστε το 144 και το -30.
y=-6
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με -19.
3x+5\left(-6\right)=15
Αντικαταστήστε το y με -6 στην 3x+5y=15. Επειδή η εξίσωση που προκύπτει περιέχει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να τη λύσετε ως προς x απευθείας.
3x-30=15
Πολλαπλασιάστε το 5 επί -6.
3x=45
Προσθέστε 30 και στις δύο πλευρές της εξίσωσης.
x=15
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με 3.
x=15,y=-6
Το σύστημα έχει πλέον λυθεί.