Skip to main content
$\esfive{x = 4}{y = 20}{z = 5}{a = y}{b = z} $
Λύση ως προς x, y, z, a, b
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση