Υπολογισμός
Tick mark Image
Αντιμετάθεση πίνακα
Tick mark Image

Κοινοποίηση

\left(\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\right)+\left(\begin{matrix}4\\5\\6\end{matrix}\right)
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δύο πίνακες μόνο εάν οι πίνακες έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών.
\left(\begin{matrix}1+4\\2+5\\3+6\end{matrix}\right)
Για να προσθέσετε δύο πίνακες, προσθέστε τα αντίστοιχα στοιχεία τους.
\left(\begin{matrix}5\\7\\9\end{matrix}\right)
Προσθέστε κάθε στοιχείο του πίνακα.