Skip to main content
$\left\{ \begin{array} { l } { 2 a x + b y = 14 } \\ { - 2 x + 9 y = - 19 } \end{array} \right. $
Λύση ως προς x, y
Tick mark Image
Γράφημα

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

2ax+by=14,-2x+9y=-19
Για λύσετε ένα ζεύγος εξισώσεων χρησιμοποιώντας αντικατάσταση, πρώτα λύστε μία από τις εξισώσεις ως προς μία από τις μεταβλητές. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το αποτέλεσμα για αυτή τη μεταβλητή στην άλλη εξίσωση.
2ax+by=14
Επιλέξτε μία από τις εξισώσεις και λύστε την ως προς x, απομονώνοντας το x στην αριστερή πλευρά του ίσον.
2ax=\left(-b\right)y+14
Αφαιρέστε by και από τις δύο πλευρές της εξίσωσης.
x=\frac{1}{2a}\left(\left(-b\right)y+14\right)
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με 2a.
x=\left(-\frac{b}{2a}\right)y+\frac{7}{a}
Πολλαπλασιάστε το \frac{1}{2a} επί -by+14.
-2\left(\left(-\frac{b}{2a}\right)y+\frac{7}{a}\right)+9y=-19
Αντικαταστήστε το x με \frac{-by+14}{2a} στην άλλη εξίσωση, -2x+9y=-19.
\frac{b}{a}y-\frac{14}{a}+9y=-19
Πολλαπλασιάστε το -2 επί \frac{-by+14}{2a}.
\left(\frac{b}{a}+9\right)y-\frac{14}{a}=-19
Προσθέστε το \frac{by}{a} και το 9y.
\left(\frac{b}{a}+9\right)y=-19+\frac{14}{a}
Προσθέστε \frac{14}{a} και στις δύο πλευρές της εξίσωσης.
y=\frac{14-19a}{9a+b}
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με 9+\frac{b}{a}.
x=\left(-\frac{b}{2a}\right)\times \left(\frac{14-19a}{9a+b}\right)+\frac{7}{a}
Αντικαταστήστε το y με \frac{14-19a}{9a+b} στην x=\left(-\frac{b}{2a}\right)y+\frac{7}{a}. Επειδή η εξίσωση που προκύπτει περιέχει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να τη λύσετε ως προς x απευθείας.
x=-\frac{b\left(14-19a\right)}{2a\left(9a+b\right)}+\frac{7}{a}
Πολλαπλασιάστε το -\frac{b}{2a} επί \frac{14-19a}{9a+b}.
x=\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)}
Προσθέστε το \frac{7}{a} και το -\frac{b\left(14-19a\right)}{2a\left(9a+b\right)}.
x=\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)},y=\frac{14-19a}{9a+b}
Το σύστημα έχει πλέον λυθεί.
2ax+by=14,-2x+9y=-19
Θέστε τις εξισώσεις σε τυπική μορφή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε πίνακες για να λύσετε το σύστημα εξισώσεων.
\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Γράψτε τις εξισώσεις σε μορφή πίνακα.
inverse(\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε αριστερά την εξίσωση με τον αντίστροφο πίνακα του \left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Το γινόμενο ενός πίνακα και το αντίστροφό του είναι ο μοναδιαίος πίνακας.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2a&b\\-2&9\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε τους πίνακες στην αριστερή πλευρά του συμβόλου ισότητας.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{9}{2a\times 9-b\left(-2\right)}&-\frac{b}{2a\times 9-b\left(-2\right)}\\-\frac{-2}{2a\times 9-b\left(-2\right)}&\frac{2a}{2a\times 9-b\left(-2\right)}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Για τον πίνακα 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right), ο αντίστροφος πίνακας είναι \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right), επομένως η εξίσωση πινάκων μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως πρόβλημα πολλαπλασιασμού πινάκων.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{9}{2\left(9a+b\right)}&-\frac{b}{2\left(9a+b\right)}\\\frac{1}{9a+b}&\frac{a}{9a+b}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}14\\-19\end{matrix}\right)
Κάντε την αριθμητική πράξη.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{9}{2\left(9a+b\right)}\times 14+\left(-\frac{b}{2\left(9a+b\right)}\right)\left(-19\right)\\\frac{1}{9a+b}\times 14+\frac{a}{9a+b}\left(-19\right)\end{matrix}\right)
Πολλαπλασιάστε τους πίνακες.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)}\\\frac{14-19a}{9a+b}\end{matrix}\right)
Κάντε την αριθμητική πράξη.
x=\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)},y=\frac{14-19a}{9a+b}
Εξαγάγετε τα στοιχεία πίνακα x και y.
2ax+by=14,-2x+9y=-19
Για να λύσετε μέσω απαλοιφής, οι συντελεστές μίας από τις μεταβλητές πρέπει να είναι ίδιοι και στις δύο εξισώσεις, έτσι ώστε η μεταβλητή να διαγραφεί όταν η μία εξίσωση αφαιρεθεί από την άλλη.
-2\times 2ax-2by=-2\times 14,2a\left(-2\right)x+2a\times 9y=2a\left(-19\right)
Για να κάνετε τα 2ax και -2x ίσα, πολλαπλασιάστε όλους τους όρους σε κάθε πλευρά της πρώτης εξίσωσης με -2 και όλους τους όρους, σε κάθε πλευρά της δεύτερης με 2a.
\left(-4a\right)x+\left(-2b\right)y=-28,\left(-4a\right)x+18ay=-38a
Απλοποιήστε.
\left(-4a\right)x+4ax+\left(-2b\right)y+\left(-18a\right)y=-28+38a
Αφαιρέστε \left(-4a\right)x+18ay=-38a από \left(-4a\right)x+\left(-2b\right)y=-28 αφαιρώντας τους όμοιους όρους σε κάθε πλευρά του ίσον.
\left(-2b\right)y+\left(-18a\right)y=-28+38a
Προσθέστε το -4ax και το 4ax. Απαλοιφή των όρων -4ax και 4ax, αφήνοντας μια εξίσωση με μία μόνο μεταβλητή που μπορεί να επιλυθεί.
\left(-18a-2b\right)y=-28+38a
Προσθέστε το -2by και το -18ay.
\left(-18a-2b\right)y=38a-28
Προσθέστε το -28 και το 38a.
y=-\frac{19a-14}{9a+b}
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με -2b-18a.
-2x+9\left(-\frac{19a-14}{9a+b}\right)=-19
Αντικαταστήστε το y με -\frac{-14+19a}{b+9a} στην -2x+9y=-19. Επειδή η εξίσωση που προκύπτει περιέχει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να τη λύσετε ως προς x απευθείας.
-2x-\frac{9\left(19a-14\right)}{9a+b}=-19
Πολλαπλασιάστε το 9 επί -\frac{-14+19a}{b+9a}.
-2x=-\frac{19b+126}{9a+b}
Προσθέστε \frac{9\left(-14+19a\right)}{b+9a} και στις δύο πλευρές της εξίσωσης.
x=\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)}
Διαιρέστε και τις δύο πλευρές με -2.
x=\frac{19b+126}{2\left(9a+b\right)},y=-\frac{19a-14}{9a+b}
Το σύστημα έχει πλέον λυθεί.