Υπολογισμός
Tick mark Image
Παράγοντας
Tick mark Image

Παρόμοια προβλήματα από την Αναζήτηση στο web

Κοινοποίηση

\frac{171}{504}-\frac{7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 56 και 72 είναι 504. Μετατροπή των \frac{19}{56} και \frac{1}{72} σε κλάσματα με παρονομαστή 504.
\frac{171-7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Από τη στιγμή που οι αριθμοί \frac{171}{504} και \frac{7}{504} έχουν τον ίδιο παρονομαστή, μπορείτε να τους αφαιρέσετε αφαιρώντας τους αριθμητές τους.
\frac{164}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Αφαιρέστε 7 από 171 για να λάβετε 164.
\frac{41}{126}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
Μειώστε το κλάσμα \frac{164}{504} σε χαμηλότερους όρους με την εξαγωγή και την ακύρωση του 4.
\frac{41}{126}-\frac{5}{42}+\frac{8}{63}
Μειώστε το κλάσμα \frac{10}{84} σε χαμηλότερους όρους με την εξαγωγή και την ακύρωση του 2.
\frac{41}{126}-\frac{15}{126}+\frac{8}{63}
Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 126 και 42 είναι 126. Μετατροπή των \frac{41}{126} και \frac{5}{42} σε κλάσματα με παρονομαστή 126.
\frac{41-15}{126}+\frac{8}{63}
Από τη στιγμή που οι αριθμοί \frac{41}{126} και \frac{15}{126} έχουν τον ίδιο παρονομαστή, μπορείτε να τους αφαιρέσετε αφαιρώντας τους αριθμητές τους.
\frac{26}{126}+\frac{8}{63}
Αφαιρέστε 15 από 41 για να λάβετε 26.
\frac{13}{63}+\frac{8}{63}
Μειώστε το κλάσμα \frac{26}{126} σε χαμηλότερους όρους με την εξαγωγή και την ακύρωση του 2.
\frac{13+8}{63}
Από τη στιγμή που οι αριθμοί \frac{13}{63} και \frac{8}{63} έχουν τον ίδιο παρονομαστή, μπορείτε να τους προσθέσετε προσθέτοντας τους αριθμητές τους.
\frac{21}{63}
Προσθέστε 13 και 8 για να λάβετε 21.
\frac{1}{3}
Μειώστε το κλάσμα \frac{21}{63} σε χαμηλότερους όρους με την εξαγωγή και την ακύρωση του 21.