Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: r
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

r-3=8r
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 4.
r-3-8r=0
Odečtěte 8r od obou stran.
-7r-3=0
Sloučením r a -8r získáte -7r.
-7r=3
Přidat 3 na obě strany. Po přičtení hodnoty nula dostaneme původní hodnotu.
r=\frac{3}{-7}
Vydělte obě strany hodnotou -7.
r=-\frac{3}{7}
Zlomek \frac{3}{-7} může být přepsán jako -\frac{3}{7} extrahováním záporného znaménka.