Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

3n+6=2\left(n-4\right)
Proměnná n se nemůže rovnat hodnotě 4, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou n-4.
3n+6=2n-8
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem n-4.
3n+6-2n=-8
Odečtěte 2n od obou stran.
n+6=-8
Sloučením 3n a -2n získáte n.
n=-8-6
Odečtěte 6 od obou stran.
n=-14
Odečtěte 6 od -8 a dostanete -14.