Přejít k hlavnímu obsahu
5, is greater than, 2, x, plus, 3
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2x+3<5
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně. Tím se změní směr znaménka.
2x<5-3
Odečtěte 3 od obou stran.
2x<2
Odečtěte 3 od 5 a dostanete 2.
x<\frac{2}{2}
Vydělte obě strany hodnotou 2. Protože 2 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
x<1
Vydělte číslo 2 číslem 2 a dostanete 1.