Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

r^{2}+rs-2r^{2}+rs-s\left(s-3r\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo r číslem r+s.
-r^{2}+rs+rs-s\left(s-3r\right)
Sloučením r^{2} a -2r^{2} získáte -r^{2}.
-r^{2}+2rs-s\left(s-3r\right)
Sloučením rs a rs získáte 2rs.
-r^{2}+2rs-\left(s^{2}-3sr\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo s číslem s-3r.
-r^{2}+2rs-s^{2}+3sr
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k s^{2}-3sr, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-r^{2}+5rs-s^{2}
Sloučením 2rs a 3sr získáte 5rs.
r^{2}+rs-2r^{2}+rs-s\left(s-3r\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo r číslem r+s.
-r^{2}+rs+rs-s\left(s-3r\right)
Sloučením r^{2} a -2r^{2} získáte -r^{2}.
-r^{2}+2rs-s\left(s-3r\right)
Sloučením rs a rs získáte 2rs.
-r^{2}+2rs-\left(s^{2}-3sr\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo s číslem s-3r.
-r^{2}+2rs-s^{2}+3sr
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k s^{2}-3sr, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-r^{2}+5rs-s^{2}
Sloučením 2rs a 3sr získáte 5rs.