Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

42m-3n-6+12m
Sloučením 40m a 2m získáte 42m.
54m-3n-6
Sloučením 42m a 12m získáte 54m.
54m-3n-6
Vynásobte a slučte stejné členy.
3\left(18m-n-2\right)
Vytkněte 3 před závorku.