ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. a
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}(6a^{2}-12a)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6a ด้วย a-2
2\times 6a^{2-1}-12a^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
12a^{2-1}-12a^{1-1}
คูณ 2 ด้วย 6
12a^{1}-12a^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
12a^{1}-12a^{0}
ลบ 1 จาก 1
12a-12a^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
12a-12
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1