Przejdź do głównej zawartości
Oblicz
Tick mark Image

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

mode(1,1,2,2,3,3)
Dominanta zbioru to wartość, która występuje najczęściej. Dominanta może mieć więcej niż jedną wartość, jeśli dwie lub więcej wartości występują taką samą liczbę razy i więcej razy niż wszystkie inne wartości w zbiorze.
1,1,2,2,3,3
Zazwyczaj pierwszym krokiem wyznaczania dominanty zbioru jest uporządkowanie wartości, ale te wartości są już uporządkowane.
mode(1,1,2,2,3,3)=1,2,3
W tym przypadku dominanta ma więcej niż jedną wartość, ponieważ wartości 1,2,3 występują 2 razy (częściej niż wszystkie inne wartości).