Rozwiąż względem x
Tick mark Image
Wykres

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

x^{2}\geq \frac{50}{2}
Podziel obie strony przez 2. 2 jest >0, dlatego kierunek nierówności pozostaje taki sam.
x^{2}\geq 25
Podziel 50 przez 2, aby uzyskać 25.
x^{2}\geq 5^{2}
Oblicz pierwiastek kwadratowy wartości 25, aby uzyskać 5. Przepisz 25 jako 5^{2}.
|x|\geq 5
Nierówność utrzymuje się dla wyrażenia |x|\geq 5.
x\leq -5\text{; }x\geq 5
Przepisz |x|\geq 5 jako x\leq -5\text{; }x\geq 5.