Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 2, comma, 3, comma, 5, comma, 6, comma, 10, right parenthesis
Evalueren
Tick mark Image
Factoriseren
Tick mark Image

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

6=2\times 3 10=2\times 5
Factoriseer de expressies die nog niet zijn gefactoriseerd.
2\times 3\times 5
Identificeer alle factoren en hun hoogste macht in alle uitdrukkingen. Vermenigvuldig de hoogste machten van deze factoren om de kleinste gemene veelvoud te krijgen.
30
Breid de uitdrukking uit.