Skip to main content
$y = \exponential{h}{-1} (x) $
Oplossen voor h
Tick mark Image
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

h^{-1}x=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
\frac{1}{h}x=y
Rangschik de termen opnieuw.
1x=yh
Variabele h kan niet gelijk zijn aan 0 omdat deling door nul niet is gedefinieerd. Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met h.
yh=1x
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
hy=x
Rangschik de termen opnieuw.
yh=x
De vergelijking heeft de standaardvorm.
\frac{yh}{y}=\frac{x}{y}
Deel beide zijden van de vergelijking door y.
h=\frac{x}{y}
Delen door y maakt de vermenigvuldiging met y ongedaan.
h=\frac{x}{y}\text{, }h\neq 0
Variabele h kan niet gelijk zijn aan 0.
h^{-1}x=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
\frac{1}{h}x=y
Rangschik de termen opnieuw.
1x=yh
Vermenigvuldig beide zijden van de vergelijking met h.
x=hy
Rangschik de termen opnieuw.