Skip to main content
$y = -\exponential{x}{2} + 2 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Delen

-x^{2}+2=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
-x^{2}=y-2
Trek aan beide kanten 2 af.
\frac{-x^{2}}{-1}=\frac{y-2}{-1}
Deel beide zijden van de vergelijking door -1.
x^{2}=\frac{y-2}{-1}
Delen door -1 maakt de vermenigvuldiging met -1 ongedaan.
x^{2}=2-y
Deel y-2 door -1.
x=\sqrt{2-y} x=-\sqrt{2-y}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
-x^{2}+2=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
-x^{2}+2-y=0
Trek aan beide kanten y af.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(-1\right)\left(2-y\right)}}{2\left(-1\right)}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer -1 voor a, 0 voor b en -y+2 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\left(-1\right)\left(2-y\right)}}{2\left(-1\right)}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{4\left(2-y\right)}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig -4 met -1.
x=\frac{0±\sqrt{8-4y}}{2\left(-1\right)}
Vermenigvuldig 4 met -y+2.
x=\frac{0±2\sqrt{2-y}}{2\left(-1\right)}
Bereken de vierkantswortel van -4y+8.
x=\frac{0±2\sqrt{2-y}}{-2}
Vermenigvuldig 2 met -1.
x=-\sqrt{2-y}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{2-y}}{-2} op als ± positief is.
x=\sqrt{2-y}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{2-y}}{-2} op als ± negatief is.
x=-\sqrt{2-y} x=\sqrt{2-y}
De vergelijking is nu opgelost.