Skip to main content
$y = \fraction{7}{\exponential{(\exponential{x}{3} - \exponential{x}{2} + 7 x)}{5}} $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen