Skip to main content
$y = \fraction{2}{3} x + 4 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

\frac{2}{3}x+4=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
\frac{2}{3}x=y-4
Trek aan beide kanten 4 af.
\frac{\frac{2}{3}x}{\frac{2}{3}}=\frac{y-4}{\frac{2}{3}}
Deel beide kanten van de vergelijking door \frac{2}{3}. Dit is hetzelfde is als beide kanten vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van de breuk.
x=\frac{y-4}{\frac{2}{3}}
Delen door \frac{2}{3} maakt de vermenigvuldiging met \frac{2}{3} ongedaan.
x=\frac{3y}{2}-6
Deel y-4 door \frac{2}{3} door y-4 te vermenigvuldigen met de omgekeerde waarde van \frac{2}{3}.