Skip to main content
$y = \exponential{(x)}{2} + 1 $
Oplossen voor x
Tick mark Image
Oplossen voor y
Tick mark Image
Grafiek

Delen

x^{2}+1=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
x^{2}=y-1
Trek aan beide kanten 1 af.
x=\sqrt{y-1} x=-\sqrt{y-1}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x^{2}+1=y
Verwissel de kanten zodat alle variabelen zich aan de linkerkant bevinden.
x^{2}+1-y=0
Trek aan beide kanten y af.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(1-y\right)}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, 0 voor b en 1-y voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{0±\sqrt{-4\left(1-y\right)}}{2}
Bereken de wortel van 0.
x=\frac{0±\sqrt{4y-4}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 1-y.
x=\frac{0±2\sqrt{y-1}}{2}
Bereken de vierkantswortel van -4+4y.
x=\sqrt{y-1}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{y-1}}{2} op als ± positief is.
x=-\sqrt{y-1}
Los nu de vergelijking x=\frac{0±2\sqrt{y-1}}{2} op als ± negatief is.
x=\sqrt{y-1} x=-\sqrt{y-1}
De vergelijking is nu opgelost.