Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x (complex solution)
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

-2x^{2}+x=8
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
-2x^{2}+x-8=8-8
Trek aan beide kanten van de vergelijking 8 af.
-2x^{2}+x-8=0
Als u 8 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\left(-2\right)\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer -2 voor a, 1 voor b en -8 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-1±\sqrt{1-4\left(-2\right)\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
Bereken de wortel van 1.
x=\frac{-1±\sqrt{1+8\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
Vermenigvuldig -4 met -2.
x=\frac{-1±\sqrt{1-64}}{2\left(-2\right)}
Vermenigvuldig 8 met -8.
x=\frac{-1±\sqrt{-63}}{2\left(-2\right)}
Tel 1 op bij -64.
x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{2\left(-2\right)}
Bereken de vierkantswortel van -63.
x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4}
Vermenigvuldig 2 met -2.
x=\frac{-1+3\sqrt{7}i}{-4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4} op als ± positief is. Tel -1 op bij 3i\sqrt{7}.
x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4}
Deel -1+3i\sqrt{7} door -4.
x=\frac{-3\sqrt{7}i-1}{-4}
Los nu de vergelijking x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4} op als ± negatief is. Trek 3i\sqrt{7} af van -1.
x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4}
Deel -1-3i\sqrt{7} door -4.
x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4} x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4}
De vergelijking is nu opgelost.
-2x^{2}+x=8
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
\frac{-2x^{2}+x}{-2}=\frac{8}{-2}
Deel beide zijden van de vergelijking door -2.
x^{2}+\frac{1}{-2}x=\frac{8}{-2}
Delen door -2 maakt de vermenigvuldiging met -2 ongedaan.
x^{2}-\frac{1}{2}x=\frac{8}{-2}
Deel 1 door -2.
x^{2}-\frac{1}{2}x=-4
Deel 8 door -2.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}=-4+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}
Deel -\frac{1}{2}, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{1}{4} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{1}{4} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=-4+\frac{1}{16}
Bereken de wortel van -\frac{1}{4} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=-\frac{63}{16}
Tel -4 op bij \frac{1}{16}.
\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}=-\frac{63}{16}
Factoriseer x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{63}{16}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{1}{4}=\frac{3\sqrt{7}i}{4} x-\frac{1}{4}=-\frac{3\sqrt{7}i}{4}
Vereenvoudig.
x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4} x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4}
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{1}{4} op.