Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x (complex solution)
Tick mark Image
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

t^{2}-5t-36=0
Vervang t voor x^{2}.
t=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\times 1\left(-36\right)}}{2}
Alle vergelijkingen met de notatie ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Vervang a door 1, b door -5 en c door -36 in de kwadratische formule.
t=\frac{5±13}{2}
Voer de berekeningen uit.
t=9 t=-4
De vergelijking t=\frac{5±13}{2} oplossen wanneer ± plus en ± minteken is.
x=-3 x=3 x=-2i x=2i
Sinds x=t^{2} worden de oplossingen verkregen door x=±\sqrt{t} voor elke t te evalueren.
t^{2}-5t-36=0
Vervang t voor x^{2}.
t=\frac{-\left(-5\right)±\sqrt{\left(-5\right)^{2}-4\times 1\left(-36\right)}}{2}
Alle vergelijkingen met de notatie ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Vervang a door 1, b door -5 en c door -36 in de kwadratische formule.
t=\frac{5±13}{2}
Voer de berekeningen uit.
t=9 t=-4
De vergelijking t=\frac{5±13}{2} oplossen wanneer ± plus en ± minteken is.
x=3 x=-3
Sinds x=t^{2} worden de oplossingen verkregen door x=±\sqrt{t} te evalueren voor positieve t.