Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-1 ab=-30
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u x^{2}-x-30 met de formule x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right). Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-30 2,-15 3,-10 5,-6
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -30 geven weergeven.
1-30=-29 2-15=-13 3-10=-7 5-6=-1
Bereken de som voor elk paar.
a=-6 b=5
De oplossing is het paar dat de som -1 geeft.
\left(x-6\right)\left(x+5\right)
Herschrijf de gefactoriseerde expressie \left(x+a\right)\left(x+b\right) met de verkregen waarden.
x=6 x=-5
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-6=0 en x+5=0 op.
a+b=-1 ab=1\left(-30\right)=-30
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx-30. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
1,-30 2,-15 3,-10 5,-6
Omdat ab negatief is, a en b de tegenovergestelde tekens. Omdat a+b negatief is, heeft het negatieve getal een grotere absolute waarde dan de positieve. Alle paren met gehele getallen die een product -30 geven weergeven.
1-30=-29 2-15=-13 3-10=-7 5-6=-1
Bereken de som voor elk paar.
a=-6 b=5
De oplossing is het paar dat de som -1 geeft.
\left(x^{2}-6x\right)+\left(5x-30\right)
Herschrijf x^{2}-x-30 als \left(x^{2}-6x\right)+\left(5x-30\right).
x\left(x-6\right)+5\left(x-6\right)
Factoriseer x in de eerste en 5 in de tweede groep.
\left(x-6\right)\left(x+5\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-6 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=6 x=-5
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-6=0 en x+5=0 op.
x^{2}-x-30=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4\left(-30\right)}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, -1 voor b en -30 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1+120}}{2}
Vermenigvuldig -4 met -30.
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{121}}{2}
Tel 1 op bij 120.
x=\frac{-\left(-1\right)±11}{2}
Bereken de vierkantswortel van 121.
x=\frac{1±11}{2}
Het tegenovergestelde van -1 is 1.
x=\frac{12}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±11}{2} op als ± positief is. Tel 1 op bij 11.
x=6
Deel 12 door 2.
x=-\frac{10}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{1±11}{2} op als ± negatief is. Trek 11 af van 1.
x=-5
Deel -10 door 2.
x=6 x=-5
De vergelijking is nu opgelost.
x^{2}-x-30=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
x^{2}-x-30-\left(-30\right)=-\left(-30\right)
Tel aan beide kanten van de vergelijking 30 op.
x^{2}-x=-\left(-30\right)
Als u -30 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
x^{2}-x=30
Trek -30 af van 0.
x^{2}-x+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}=30+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}
Deel -1, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{1}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{1}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=30+\frac{1}{4}
Bereken de wortel van -\frac{1}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-x+\frac{1}{4}=\frac{121}{4}
Tel 30 op bij \frac{1}{4}.
\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{121}{4}
Factoriseer x^{2}-x+\frac{1}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{121}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{1}{2}=\frac{11}{2} x-\frac{1}{2}=-\frac{11}{2}
Vereenvoudig.
x=6 x=-5
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{1}{2} op.