Overslaan en naar de inhoud gaan
Oplossen voor x
Tick mark Image
Grafiek

Vergelijkbare problemen van Web Search

Delen

a+b=-7 ab=10
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u x^{2}-7x+10 met de formule x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right). Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-10 -2,-5
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 10 geven weergeven.
-1-10=-11 -2-5=-7
Bereken de som voor elk paar.
a=-5 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -7 geeft.
\left(x-5\right)\left(x-2\right)
Herschrijf de gefactoriseerde expressie \left(x+a\right)\left(x+b\right) met de verkregen waarden.
x=5 x=2
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-5=0 en x-2=0 op.
a+b=-7 ab=1\times 10=10
Als u de vergelijking wilt oplossen, factoriseert u de linkerkant door te groeperen. De linkerkant moet eerst worden herschreven als x^{2}+ax+bx+10. Als u a en b wilt zoeken, moet u een systeem instellen dat kan worden opgelost.
-1,-10 -2,-5
Omdat ab positief is, a en b hetzelfde teken. Omdat a+b negatief is, zijn a en b negatief. Alle paren met gehele getallen die een product 10 geven weergeven.
-1-10=-11 -2-5=-7
Bereken de som voor elk paar.
a=-5 b=-2
De oplossing is het paar dat de som -7 geeft.
\left(x^{2}-5x\right)+\left(-2x+10\right)
Herschrijf x^{2}-7x+10 als \left(x^{2}-5x\right)+\left(-2x+10\right).
x\left(x-5\right)-2\left(x-5\right)
Factoriseer x in de eerste en -2 in de tweede groep.
\left(x-5\right)\left(x-2\right)
Factoriseer de gemeenschappelijke term x-5 door gebruik te maken van distributieve eigenschap.
x=5 x=2
Als u oplossingen voor vergelijkingen zoekt, lost u x-5=0 en x-2=0 op.
x^{2}-7x+10=0
Alle vergelijkingen van de vorm ax^{2}+bx+c=0 kunnen worden opgelost met behulp van de kwadratische formule: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. De kwadratische formule biedt twee oplossingen: één wanneer ± een optelling is en één wanneer het gaat om aftrekken.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{\left(-7\right)^{2}-4\times 10}}{2}
Deze vergelijking heeft de standaardvorm: ax^{2}+bx+c=0. Substitueer 1 voor a, -7 voor b en 10 voor c in de kwadratische formule, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{49-4\times 10}}{2}
Bereken de wortel van -7.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{49-40}}{2}
Vermenigvuldig -4 met 10.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{9}}{2}
Tel 49 op bij -40.
x=\frac{-\left(-7\right)±3}{2}
Bereken de vierkantswortel van 9.
x=\frac{7±3}{2}
Het tegenovergestelde van -7 is 7.
x=\frac{10}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{7±3}{2} op als ± positief is. Tel 7 op bij 3.
x=5
Deel 10 door 2.
x=\frac{4}{2}
Los nu de vergelijking x=\frac{7±3}{2} op als ± negatief is. Trek 3 af van 7.
x=2
Deel 4 door 2.
x=5 x=2
De vergelijking is nu opgelost.
x^{2}-7x+10=0
Kwadratische vergelijkingen zoals deze kunnen worden opgelost door de wortel te berekenen. Hiervoor moet de vergelijking deze vorm hebben: x^{2}+bx=c.
x^{2}-7x+10-10=-10
Trek aan beide kanten van de vergelijking 10 af.
x^{2}-7x=-10
Als u 10 aftrekt van zichzelf is de uitkomst 0.
x^{2}-7x+\left(-\frac{7}{2}\right)^{2}=-10+\left(-\frac{7}{2}\right)^{2}
Deel -7, de coëfficiënt van de x term door 2 om -\frac{7}{2} op te halen. Voeg vervolgens het kwadraat van -\frac{7}{2} toe aan beide zijden van de vergelijking. Met deze stap wordt de linkerzijde van de vergelijking een perfect vier kant.
x^{2}-7x+\frac{49}{4}=-10+\frac{49}{4}
Bereken de wortel van -\frac{7}{2} door de wortel te berekenen van zowel de teller als de noemer van de breuk.
x^{2}-7x+\frac{49}{4}=\frac{9}{4}
Tel -10 op bij \frac{49}{4}.
\left(x-\frac{7}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}
Factoriseer x^{2}-7x+\frac{49}{4}. In het algemeen, als x^{2}+bx+c een kwadraatgetal is, kan het altijd worden gefactoriseerd als \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{7}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{9}{4}}
Neem de vierkantswortel van beide zijden van de vergelijking.
x-\frac{7}{2}=\frac{3}{2} x-\frac{7}{2}=-\frac{3}{2}
Vereenvoudig.
x=5 x=2
Tel aan beide kanten van de vergelijking \frac{7}{2} op.